select language english deutsch
Nemocnice O nemocnici Charakteristika nemocnice

Charakteristika Nemocnice Blansko

Nemocnice Blansko je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Město Blansko ke dni 10. 2. 1994. Historie blanenské nemocnice se však váže již k roku 1985. Statutárním orgánem nemocnice je ředitel, který je na základě výběrového řízení jmenovaný zřizovatelem.

Nemocnice Blansko je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Město Blansko. Nemocnice Blansko je akreditované a kompletně certifikované zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní služby v lůžkové a ambulantní, základní i specializované diagnostické, léčebné a preventivní péči. 

V podmínkách nemocnice působí 4 lůžková oddělení (společný lůžkový fond s odborností interní, kožní a plicní; neurologické oddělení; rehabilitační oddělení a oddělení nukleární medicíny), která využívají celkem 183 lůžek, z toho 15 lůžek intenzívní péče, 138 lůžek standardní péče a 30 lůžek péče následné.V rámci ambulantního provozu poskytují svou péči odborné ambulance, rehabilitace, rentgen, nukleární medicína a oddělení jednodenní péče, dále zde působí soukromí praktičtí lékaři pro dospělé i pro děti a dorost a stomatologové.

Nemocnice má zavedený systém kvality a je akreditována dle Národních akreditačních standardů Spojené akreditační komise, certifikována dle normy ČSN EN ISO 9001. Oddělení klinických laboratoří je autorizováno dle Národního autorizačního střediska (NASKL).

Většina oddělení poskytuje služby zdravotní péče pro obyvatelstvo blanenského regionu.  Výjimečné postavení zaujímá oddělení nukleární medicíny, které je jediným lůžkovým pracovištěm tohoto druhu v Jihomoravském kraji a svoji péči poskytuje i pacientům z okrajových částí krajů Vysočina, Východočeského kraje a Olomouckého kraje. K zajištění kvalitní péče o pacienty s akutními potížemi před jeho hospitalizací je zřízeno pracoviště centrálního příjmu. Pro uvedená oddělení, ale rovněž pro ambulantní část nemocnice i ambulance soukromých lékařů v celé blanenské části okresu poskytuje služby komplement, tedy oddělení radiodiagnostické a oddělení klinických laboratoří, a to v nepřetržitém 24 hodinovém režimu práce.
2008 - 2019 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz