select language english deutsch
Nemocnice O nemocnici Dozorčí rada

Dozorčí rada Nemocnice Blansko

Dozorčí radou nemocnice je Rada města Blansko. Dozorčí rada je stanovena ke kontrole činnosti a hospodaření Nemocnice Blansko, je složena z členů Rady města Blansko, na základě usnesení č. 30 ze 4. zasedání Rady města Blansko, konaného dne 9. 2. 1999.

Dozorčí rada zejména:

a) kontroluje činnost Nemocnice Blansko a sleduje, zda činnost nemocnice odpovídá předmětu její činnosti uvedenému ve Statutu Nemocnice Blansko schváleném Radou města Blansko,

b) posuzuje materiály a návrhy ředitele Nemocnice Blansko, týkající se koncepce a činnosti Nemocnice Blansko,

c) projednává rozpočet Nemocnice Blansko,

d) schvaluje hospodaření organizace a rozdělení zisku,

e) navrhuje řediteli Nemocnice Blansko opatření směřující ke zlepšení činnosti Nemocnice Blansko,

f) projednává investiční záměry nemocnice (především pořizování přístrojové zdravotnické a výpočetní techniky),
2008 - 2019 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz