select language english deutsch
Nemocnice Ambulantní péče Echokardiografie

Echokardiografie

  Echokardiografická laboratoř je umístěna v ambulantní chodbě ve 3. podlaží lůžkové části Nemocnice Blansko. Laboratoř vyšetřuje denně, střídají se v ní vyškolení odborní lékaři. Je zde prováděna specializovaná echokardiografie a kontrastní echokardiografie. Laboratoř dále provádí vysoce
specializované vyšetření ? transoezophageální ( jícnovou ) echokardiografii, a to v nově otevřeném endoskopickém centru Nemocnice Blansko, v ambulantní chodbě ve 3. podlaží lůžkové části. Toto vyšetření provádí MUDr. Hana Tvarůžková, která pro ně drží odbornou licenci. Vyšetření je cenné zejména pro pacienty po cévních mozkových příhodách k vyloučení embolizační příčiny těchto příhod a pro pacienty s těžkými infekcemi k vyloučení zánětů srdce.
      Echokardiografická laboratoř Nemocnice Blansko pod vedením MUDr. Hany Tvarůžkové je zařazena na celostátní seznam: "Síť echokardiografických laboratoří spolupracujících na diagnostice pacientů s plicní hypertenzí v ČR".  Tento seznam spravuje Centrum pro plicní hypertenzi II. interní kliniky kardiologie a angiologie l. LF UK a VNF, U nemocnice 2, Praha 2, 12802.

Do ambulancí Nemocnice Blansko se od roku 2019 objednává v pracovních dnech od 13 do 14 hodin.
Děkujeme za pochopení. Nemocnice Blansko.

Echokardiografie

Umístění: Nemocnice lůžková část; 3. poschodí
Lékař: MUDr. Hana Tvarůžková, MUDr. Milan Kučírek, prim. MUDr. Naděžda Formánková, MUDr. Marian Felšöci
Sestra: Alena Musilová
Telefon: 516 838 314

Ordinace

Pondělí: -
Úterý: 08:00 - 12:00 MUDr.Hana Tvarůžková
Středa: 08:00 - 12:00 MUDr. Hana Tvarůžková
13:00 - 15:00 MUDr. Milan Kučírek
Čtvrtek: 09:30 - 12:00 MUDr. Machačová, endokrinologie
13:00 - 15:00 MUDr. Milan Kučírek
Pátek: 08:00 - 12:00 MUDr. Hana Tvarůžková
Jícnové ECHO : 3. podlaží lůžkové části nemocnice, Endoskopické centrum
Čtvrtek: 08:00 - 10:00 MUDr. Hana Tvarůžková2008 - 2019 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz