select language english deutsch
Nemocnice O nemocnici Historie

Historie Nemocnice Blansko

Za novodobou etapu zdravotnictví v Blansku lze označit rok 1968, kdy byla otevřena nová poliklinika. Podívejme se ale krátce, co vzniku polikliniky předcházelo.

V době po skončení druhé světové války bylo Blansko malým městem, v němž pracovali čtyři praktičtí lékaři a dva zubaři. Kromě toho zde existovalo samostatné plicní oddělení. Zaměstnanci ČKD měli zajištěnu vlastní lékařskou službu. Pozoruhodnou kapitolu v historii Blanska představuje zdravotní a sociální péče o tisíce repatriantů a osvobozených vězňů z koncentračních táborů v prvních týdnech po osvobození. Pro potřeby těchto lidí byl na Starém Blansku zřízen provizorní lazaret, v němž zdravotní péči zajišťovali doktoři za vydatné pomoci členů sboru dobrovolných hasičů, sester Červeného kříže a dalších místních dobrovolníků.

V roce 1949 bylo v Blansku zřízeno Okresní zdravotnické středisko, sídlící spolu s Okresní nemocenskou pojišťovnou na Mlýnské ulici. V roce 1951 byl přijat zákon o preventivní péči a léčebné péči, který mj. uzákonil bezplatnou zdravotní péči pro všechny občany. Na základě tohoto zákona byla v roce 1952 provedena reorganizace a sjednocení zdravotní služby v okrese Blansko, v jejímž důsledku vznikl v Blansku Okresní ústav národního zdraví.  Do  roku 1958 byly postupně znárodněny všechny soukromé lékařské ordinace roztroušené do celém  Blansku a vznikla tak síť obvodních zdravotních středisek.

Zdravotní stav obyvatelstva negativně ovlivňovalo poškozené životní prostředí, zejména vysoké znečištění ovzduší, jehož zdroji byly např. slévárna Adastu, kotelny na tuhá paliva či parní lokomotivy. Poměrně vysoké procento mládeže trpělo ortopedickými vadami - kvůli závadné obuvi.
2008 - 2019 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz