select language english deutsch
Nemocnice Pro pacienty a veřejnost Informace pro hospitalizované

Informace pro hospitalizované

Informace pro pacienty odeslané k hospitalizaci 

K příjmu do naší nemocnice může dojít plánovaně nebo na základě neplánovaného akutního příjmu. V obou případech Vám následující informace mohou pomoci ke spokojenému a bezstarostnému pobytu.

 V případě, že jste k hospitalizaci přijímán plánovaně vezměte si s sebou:

 

Do nemocnice s sebou neberte:

 

 

Vnitřní řád Nemocnice Blansko


Vážená paní, vážený pane, 

vítáme Vás v Nemocnici Blansko. Přicházíte k nám s nadějí, že pomůžeme odstranit nebo zmírnit Vaše zdravotní potíže. Po dobu pobytu o Vás bude pečovat tým zdravotnických pracovníků, na které se můžete s důvěrou obrátit. K léčbě bude přistupováno s veškerou diskrétností a s maximálními ohledy na Vaše soukromí a bezpečnost. Vzájemnou spoluprácí, důvěrou, komunikací a pozitivním přístupem přispějete k úspěšné léčbě. 

Seznamte se prosím s následujícími pokyny, kterými jste povinen/a se řídit. Dodržování uvedených doporučení a pokynů Vám i ostatním pacientům zajistí bezproblémový pobyt v našem zdravotnickém zařízení. Vnitřní řád vychází z Provozního řádu Nemocnice Blansko a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a je závazný pro všechny pacienty lůžkové nebo jednodenní péče v Nemocnici Blansko.
2008 - 2019 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz