select language english deutsch
Nemocnice Pro pacienty a veřejnost Informace pro návštěvy

Informace pro návštěvy

Návštěvní hodiny na standardních odděleních jsou denně od 14:00 do 17:00 hod. Nemocnice Blansko umožňuje po domluvě s ošetřujícím lékařem celodenní individualizovaný vstup na oddělení (tj. umožnění návštěvy i mimo stanovenou návštěvní dobu). U pacienta v terminálním stádiu na následné péči je možnost celodenní přítomnosti osoby blízké. Na oddělení ONM jsou návštěvy zakázány. Neurologie - jednotka intenzivní péče, interna - jednotka intenzivní péče a oddělení jednodenní péče na lůžku upravují režim návštěv ve vlastním provozním řádu. Na jednotky intenzivní péče je nošení květin zakázáno.

Dětem do 10 let nejsou návštěvy doporučeny.

Ve všední den je vstup pro návštěvy zajištěn hlavním vchodem do polikliniky a zadním vchodem do nemocnice, odchod návštěv pak zadním vchodem nemocnice (pokyny na informačních tabulích). Vstup  a odchod pro návštěvy v sobotu, neděli a ve svátek je zadním vchodem nemocnice.

Pacientům s dietním omezením nedoporučujeme nosit jídlo, o vhodnosti potravin informuje ošetřující lékař.

Bohoslužby: každou sobotu je ve vestibulu  4. podlaží nemocnice pořádána bohoslužba pro pacienty a jejich případný doprovod stran příbuzných; jiným osobám účast na bohoslužbě neumožňujeme. Prosíme o dodržování tohoto postupu z kapacitních důvodů a z důvodu zajištění klidu hospitalizovaných pacientů.

Parkování v Nemocnici Blansko:
2008 - 2019 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz