select language english deutsch
Nemocnice Lůžková oddělení Společný lůžkový fond - stanice A,B

Společný lůžkový fond - stanice A,B

MUDr. Formánková Naděžda
Primář: MUDr. Formánková Naděžda
Telefon: 516 838 200
E-mail: formankova@nemobk.cz

Staniční sestra JIP: Dyčková Blanka
Telefon: 516 838 215
E-mail: jipss@nemobk.cz

Staniční sestra stanice A: Tesařová Jana
Telefon: 516 838 215
E-mail: slfass@nemobk.cz

Staniční sestra stanice B: Mgr. Kuchařová Blanka
Telefon: 516 838 206
E-mail: slfbss@nemobk.cz

Staniční sestra NP: Lenka Plhoňová
Telefon: 516 838 208
E-mail: npss@nemobk.cz

Dokumentátorka: Květoslava Peřinková
Telefon: 516 838 202
E-mail: perinkova@nemobk.cz


Zástupce primáře SLF a vedoucí lékař stanic A , B: MUDr. Libor Novák
Telefon : 516 838 209, 516 838 202
E-mail: novak@nemobk.cz

Vedoucí lékař JIP: MUDr. Kateřina Nováková
Telefon: 516 838 212, 516 838 213
E-mail: novakova@nemobk.cz

Vedoucí lékař Centrálního příjmu: MUDr. Vladimír Navrátil
Telefon: 516 838 301, 516 838 311
E-mail: navratil@nemobk.cz

Vedoucí lékařka oddělení  Následné péče:  MUDr. Karla Klinkovská
Telefon: 516 838 303, 516 838 208
E-mail: klinkovska@nemobk.cz

SLF: A a B

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ SE PODÁVAJÍ OD 14 DO 15 HODIN. Děkujeme za pochopení. Nemocnice Blansko.

Od 1.1.2013 došlo v rámci restrukturalizace lůžkového fondu k vzniku tzv. „společného lůžkového fondu“ ( dále SLF). Tato změna je současným trendem v poskytování zdravotních služeb lůžkové péče, který je vyžadován všemi zdravotními pojišťovnami a často podmíněn uzavřením smluvního vztahu mezi pojišťovnou a poskytovatelem zdravotních služeb.
Společný lůžkový fond v Nemocnici Blansko v praxi znamená, že pacienti dříve hospitalizovaní na odděleních interna A, interna B, plicní (samostatné lůžkové oddělení) a pacienti s kožním onemocněním, které vyžaduje hospitalizaci, jsou nyní uloženi na oddělení s jedním společným názvem – společný lůžkový fond. Ten zahrnuje tři lůžkové stanice o celkové kapacitě 65 lůžek, a to stanici A, B, a intermediální péči. Lůžkové stanice SLF jsou organizačně i funkčně začleněny pod primariát interního oddělení.

Interní oddělení nemocnice Blansko je od 1. 7. 2008 akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR (dle ustanovení § 17 odst.1 zákona č.95/2004 Sb.) k uskutečňování vzdělávacího programu pro specializační obor vnitřní lékařství, a to v plném rozsahu. V roce 2016 bylo oddělení ve vzdělávacím programu pro specializační obor vnitřní lékařství v plném rozsahu úspěšně reakreditáno.

Padesát devět standartních akutních lůžek je rozděleno do dvou stanic: „A“ a „B“.  Na každé stanici jsou převážně třílůžkové pokoje se signalizačním zařízením, rádiem a televizí a jeden až dva více lůžkové pokoje pro pacienty s potřebou častější a intenzivnější ošetřovatelské péče. Na stanicích jsou léčeni a vyšetřováni pacienti, kteří nemohou svůj zdravotní stav řešit ambulantně. Jsou to pacienti z oboru interny, kožního a plicního lékařství. Nejčastější kožní diagnosy jsou bércové vředy, růže, povrchové záněty žil, vaskulitidy  a těžší ekzémy. Z plicních diagnóz se nejčastěji jedná o záněty plic, průdušek a pohrudnice, astma bronchiale, chronickou obstrukční plicní nemoc, zhoubné a nezhoubné nádory, plicní fibrózu a plicní sarkoidózu. Je rovněž prováděna diagnostika  plicní tuberkulózy, její léčba však probíhá v jiném zdravotnickém zařízení.


SLF nabízí tři nadstandartní pokoje. Tyto pokoje jsou jednolůžkové s vlastním sociálním zázemím (WC, sprcha). Součástí vybavení pokojů je mimo běžného vybavení navíc barevná TV a možnost připojení na internet (na pokoji oddělení SLF B i lednice). Cena za nadstandardní pokoj je 500,- Kč/noc, při dlouhodobé hospitalizaci vyžadujeme platbu v týdenním intervalu.

Jednotka intermediální péče zahrnuje celkem šest lůžek, která jsou plně monitorována – prostřednictvím telemetrie. Zde jsou doléčováni pacienti po akutních příhodách a dále ti, kteří vyžadují podrobné sledování, ale nemusí být přitom upoutáni na lůžko. Monitorovací systém zobrazuje i přilehlé části vestibulu a schodiště nemocnice, takže pacienti mohou být kontrolováni zdravotnickým personálem na centrálním monitoru i při rehabilitaci  mimo vlastní oddělení. Pokoje intermediální péče jsou dvoulůžkové, každý je vybaven sprchou, sociálním zařízením a televizorem.
2008 - 2019 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz