select language english deutsch
Nemocnice Ostatní oddělení Klinický farmaceut

Klinický farmaceut

Mgr. Duda Jaroslav
Klinický farmaceut: Mgr. Duda Jaroslav
Telefon:
E-mail: duda@nemobk.cz


Charakteristika práce klinického farmaceuta v Nemocnici Blansko:

Záměrem práce klinického farmaceuta je jistit bezpečnost farmakoterapie. Tato bezpečnost je v nemocnici jištěna na několika úrovních (lékař, zdravotní sestra, nemocniční lékárna) a právě klinický farmaceut se stane dalším článkem k bezpečné medikaci.

Klinický farmaceut úzce spolupracuje s lékaři, zdravotními sestrami, nemocničními lékárníky, s Oddělením kvality a Oddělením informatiky.

 Hlavní oblastí práce klinického farmaceuta je posouzení farmakoterapie pacienta z několika hledisek:
- indikace, kontraindikace, zvolená dávka
- rizika lékových a potravinových interakcí a posouzení jejich klinické významnosti
- vhodnost podávaného léčiva vzhledem ke komorbiditám pacienta

 Hlavní náplň práce klinického farmaceuta v praxi je:
 - sledování medikace pacienta a posuzování příčinné souvislosti mezi změnami v průběhu onemocnění a současnou medikací, sledování nežádoucích účinků léčiv a jejich monitorování
- návrhy úpravy v dávkování léků, zejména u nemocných s různým stupněm reálného poškození
- návrh terapeutického monitorování podávaného léčiva
 
2008 - 2019 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz