select language english deutsch
Nemocnice Knihovna O Lékařské knihovně

O Lékařské knihovně

Lékařská knihovna je umístěna ve 3. podlaží polikliniky Nemocnice Blansko. 
Je registrovaná u MK ČR a plní podmínky pro provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. 
Knihovna poskytuje své služby zaměstnancům nemocnice a ostatním registrovaným uživatelům. 

Výběr z činností knihovny: 
  • půjčovní služby v prostorách knihovny a v příručních knihovnách na odborných pracovištích 
  • meziknihovní výpůjční služby zprostředkováním výpůjčky z českých knihoven 
  • informační a rešeršní služby na vyžádání uživatele 
  • internetové služby v provozních hodinách knihovny 
  • kopírovací služby v souladu s ustanovením zákona č.121/2000 Sb., v platném znění, o právu autorském 
Obecné podmínky služeb uživatelům: 
  • uživatelem služeb se stává občan ČR a států EU po vyplnění čtenářské přihlášky s nezbytnými osobními údaji a souhlasem s jejich uložení do čtenářského registru 
  • při zapůjčení knihovní jednotky podepisuje uživatel výpůjční lístek a jako doklad je vytištěn seznam aktuálních výpůjček s termínem jejich vrácení 
  • výpůjční lhůta pro knihovní jednotku: zaměstnanci nemocnice 6 měsíců, externí uživatelé 1 měsíc 
  • poplatky za porušení výpůjčního řádu a ostatních služeb knihovny uhradí uživatel v pokladně nemocnice 
  • orientaci o rozsahu fondu knihovny umožňuje uživatelům elektronický katalog 

Lékařská knihovna Nemocnice Blansko 

Umístění: 3. podlaží polikliniky Nemocnice Blansko
Knihovník: Mgr. Pavel Přikryl 
Telefon: 516 838 424 
e-mail: knihovna@nemobk.cz 
Provozní doba: každé pondělí: 7.00 - 15.30 hodin2008 - 2019 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz