select language english deutsch
Nemocnice Ambulantní péče Lékárna

Lékárna

Lékárna Nemocnice Blansko poskytuje lékárenskou péči v rozsahu následujících činností:
- výdejní činnost pro veřejnost
- výdej na žádanky pro poskytovatele ambulantní a jednodenní péče
- výdej na žádanky pro poskytovatele lůžkové péče
- příprava léčivých přípravků, u kterých není požadována sterilita
- vstupní kontrola léčivých látek a pomocných látek
- lékárenská pohotovostní služba


Odborná pracoviště:

- odborné pracoviště pro kontrolu léčivých přípravků
- odborné pracoviště pro výdej zdravotnických prostředků

Lékárna zajišťuje výdej léků na lékařský předpis pro pacienty z ambulancí nemocnice a z jiných zdravotnických zařízení. Kromě léků poskytuje širokou nabídku volně prodejných přípravků, vitamínů, přípravků léčebné kosmetiky, kojenecké výživy, atd.

Lékárna dodává léky, infuzní roztoky a další zdravotnický materiál pro jednotlivá oddělení nemocnice. Zásobuje také jiná lůžková zdravotnická zařízení.

Mezi základní činnosti lékárny patří příprava léčivých přípravků na lékařský předpis, na žádanky, nebo hromadná příprava léčivých přípravků do zásoby. Mezi nejčastěji připravované lékové formy patří masti a krémy, roztoky k vnitřnímu nebo zevnímu použití, nosní kapky, čípky a globule, tobolky.

Pohotovostní lékárenská služba s výdejem pohotovostním oknem navazuje v pracovní dny a v sobotu na otevírací dobu lékárny, v neděli a ve svátky je zabezpečena pouze pohotovostní služba.

Pracovníci lékárny jsou kvalifikovaní odborníci v oblasti léků a jsou připraveni:
- konzultovat zdravotní problémy s pacienty
- poskytovat informace o správném užívání léků, jejich nežádoucích účincích, interakcích
- poradit při samoléčení lehčích onemocnění
- doporučit užívání potravních doplňků a volně prodejných léků

Zákaznická karta - Informace pro klienty

Zákaznická karta slouží ke zlepšení kvality poskytovaných služeb a držiteli karty při nákupu zboží umožňuje čerpat výhody stanovené provozovatelem lékárny.
Kartu lze získat na vyžádání v lékárně po vyplnění a podepsaní Registračního formuláře a Poskytnutí souhlasu držitele zákaznické karty.

Poskytované výhody při předložení zákaznické karty:
- při vyzvedávání léků na recept nebo nákupu léčiv v naší lékárně Vás budeme informovat o nevhodných kombinacích a interakcích užívaných léčiv. V průběhu expedice dochází k on-line přímé kontrole mezi historií odebraných léčiv a momentálně vydávanými přípravky. Na základě porovnání těchto údajů dochází k upozornění na možná rizika vzniku lékové interakce mezi aktuálně expedovanými léky, tak i v návaznosti na dříve odebrané léky. Dále dochází k upozornění na možné kontraindikace a duplicitní výdej. 
- pomocí lékové karty povedeme Vaše lékové záznamy a dohledáme Vám, jaká léčiva a v jakém množství jste v naší lékárně vyzvedávali na recept nebo zakoupili.
- poskytujeme slevu 5% při zakoupení jakéhokoliv zboží mimo registrovaných léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky (registrovaný znamená, že přípravek vyhověl registračnímu řízení, byla prokázána kvalita, bezpečnost a účinnost, a Státní ústav pro kontrolu léčiv přidělil jedinečný kód a povolil uvedení na český trh)

Podmínky zřízení zákaznické karty:
O zřízení zákaznické karty a její registraci s konečnou platností rozhoduje provozovatel lékárny, který je oprávněn zejména zamítnout registraci zájemce o účast v případě nepravdivých nebo neúplných údajů v registračním formuláři. Každá osoba se může registrovat pouze jednou.

Podmínky poskytování výhod zákaznické karty:
Provozovatel lékárny je oprávněn kdykoliv bez udání důvodu ukončit nabízení výhod na základě zákaznických karet nebo upravit účely používání zákaznické karty. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit podmínky poskytování nabízených výhod.  Nové podmínky jsou platné a účinné dnem, kdy byly uveřejněny v provozovně lékárny nebo na internetových stránkách www.nemobk.cz. Držitel zákaznické karty vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami nabízených výhod a jejich změnou okamžikem použití zákaznické karty v lékárně provozovatele lékárny. 
Provozovatel lékárny má právo zákaznickou kartu deaktivovat, pokud nebyla použita déle jak 3 roky a/nebo pokud došlo k zneužití zákaznické karty a/nebo pokud byla zjištěna duplicita zákaznické karty a/nebo pokud držitel uvede při registraci nesprávné či nepravdivé údaje, případně pokud zneužije výhody, které jsou mu poskytovány.

Práva držitele zákaznické karty:
Klient může zákaznickou kartu kdykoliv vrátit a čerpání nabízených výhod ukončit a to písmeně nebo osobně v lékárně provozovatele lékárny.

Odpovědnost provozovatele lékárny:
Provozovatel lékárny neodpovídá za správnost či úplnost údajů poskytnutých mu držitelem, neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti se ztrátou, zničením či poškozením zákaznické karty. V případě ztráty zákaznické karty musí držitel oznámit provozovateli ztrátu zákaznické karty a může požádat o vydání nové zákaznické karty.  Provozovatel lékárny jako správce osobních údajů se zavazuje, že bude  zpracovávat osobní údaje zákazníků v souladu s právními předpisy, především s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Registrační formulář:
Najdete v sekci DOKUMENTY.


Upraveno 31.5.2018, PharmDr. Jana Streitová

Lékárna

Vedoucí lékárny: PharmDr. Jana Streitová
Telefon: 516 838 160, 516 838 161
Email: lekarna@nemobk.cz

Otevírací doba

Pondělí: 7:00 - 19:00 19:00 - 22:00 pohotovostní služba
Úterý: 7:00 - 19:00 19:00 - 22:00 pohotovostní služba
Středa: 7:00 - 19:00 19:00 - 22:00 pohotovostní služba
Čtvrtek: 7:00 - 19:00 19:00 - 22:00 pohotovostní služba
Pátek: 7:00 - 19:00 19:00 - 22:00 pohotovostní služba
Sobota: 8:00 - 12:00 12:00 - 20:00 pohotovostní služba
Neděle, svátky: 08:00 - 20:00 pohotovostní služba2008 - 2019 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz