select language english deutsch
Nemocnice Lůžková oddělení Neurologické oddělení

Neurologické oddělení

MUDr. Dušan Tenora
Primář: MUDr. Dušan Tenora
Telefon: 516 838 220
E-mail: tenora@nemobk.cz

Staniční sestra: JIP: Bc. Lenka Zimolová / lůžka: Bc. Lenka Horáčková
Telefon: 516 838 222 / 516 838 232
E-mail: iktss@nemobk.cz / neuss@nemobk.cz


Neurologické oddělení Nemocnice Blansko

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ SE PODÁVAJÍ OD 14 DO 15 HODIN. Děkujeme za pochopení. Nemocnice Blansko.

Neurologické oddělení poskytuje péči nemocným s neurologickými chorobami pro spádovou oblast okresu Blanska, ale i pro oblasti sousedící s naším regionem (cca 110 000 obyvatel).


Neurologické oddělení zahrnuje standardní oddělení, JIP, 2 ambulance, EEG a EMG laboratoře, neurosonologickou laboratoř a ambulanci dětské neurologie.


Neurologickému oddělení a Iktové jednotce JIP Nemocnice Blansko byla Ministerstvem zdravotnictví ČR udělena akreditace v souladu § 13 odst.1 písm. a  zákona č.95/2004 Sb., podle které oddělení získalo oprávnění k postgraduálnímu vzdělávání zdravotnických profesionálů v oboru  NEUROLOGIE v plném rozsahu včetně intenzivní péče
Od 1.8.2013 získala Nemocnice Blansko statut Iktového centra, tzn. byla zařazena do sítě specializovaných pracovišť v ČR, které poskytují odbornou péči a léčbu pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním.

Standardní lůžka (2. poschodí lůžkové části nemocnice)
Neurologické oddělení disponuje 30 lůžky umístěnými na 8 pokojích. Součástí oddělení je dále kromě pracoven lékařů a sester moderně vybavená tělocvična.  Ročně hospitalizujeme více jak 1300 pacientů.
Na neurologickém oddělení provádíme vyšetření a léčbu většiny neurologických onemocnění – cévních mozkových příhod, extrapyramidových onemocnění, epilepsie, roztroušené sklerozy, vertebrogenních onemocnění, demencí,  nemocí periferního nervového systému včetně nervosvalového přenosu, nádorových onemocnění nervové soustavy, bolestí hlavy, traumat centrálního nervového systému, zánětlivých onemocnění aj.
Včasná komplexní léčebná rehabilitace u pacienta s neurologickým onemocněním je prováděna přímo na našich lůžkách týmem kvalifikovaných fyzioterapeutů.
Ve spolupráci s RDG pracovištěm provádíme u indikovaných pacientů PRT (periradikuloterapii) – tzn. obstřik nervového kořene v bederní páteři pod CT kontrolou.
U indikovaných pacientů po cévní mozkové příhodě aplikujeme botulotoxin do postižené končetiny ke snížení tuhosti (spasticity).
Při diagnostice a léčbě spolupracujeme s neurologickými a neurochirurgickými klinikami FN Brno.

JIP (3. poschodí lůžkové části nemocnice)

Jednotka intenzívní péče disponuje 8 plně monitorovanými lůžky. Je tvořena 2 lůžkovými stanicemi - JIP A - s 5 lůžky a JIP B s 3 lůžky.

Poskytuje péči a léčbu pacientům s akutním neurologickým onemocněním. Především se zaměřuje na léčbu pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou, ale také na pacienty s epilepsií, zánětlivým postižením nervové soustavy, nádorových onemocněním…. Ročně hospitalizujeme více jak 350 pacientů.  U pacientů s akutní mozkovou příhodu při splněním indikačních kritérií podáváme trombolýzu - tzn. intravenozně podanou látku, která je schopna rozpustit sraženinu v mozkové tepně.  O pacienty na jednotce intenzívní péče se stará speciálně vyškolený a erudovaný personál. Na lůžkách JIP je prováděna včasná rehabilitace. Při léčbě pacientů s akutním neurologickým onemocněním úzce spolupracujeme s pracovišti ve FN Brno. 

Od 1.8.2013 jsme získali statut Iktového centra tzn. že jsme byli zařazeni do sítě specializovaných pracovišť v ČR, které poskytují odbornou péči a léčbu pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou.
2008 - 2019 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz