select language english deutsch
Nemocnice Ostatní oddělení Oddělení klinických laboratoří

Oddělení klinických laboratoří

Ing. Tichý Alois
Vedoucí OKL: Ing. Tichý Alois
Telefon: 516 838 170
E-mail: tichy@nemobk.cz

Staniční sestra: Chaloupková Zita
Telefon: 516 838 173
E-mail: okbss@nemobk.cz


Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Blansko

Charakteristika pracoviště

Účel a činnost pracoviště OKL:
Na základě prováděných laboratorních vyšetření přispívat ke zkvalitnění diagnosticko - léčebného procesu, k včasnému záchytu onemocnění, prognózy, sledování léčby a ve svých důsledcích tak ke zkvalitnění zdravotní péče o pacienta.
OKL je vedeno v Registru klinických laboratoří, v roce 2011 úspěšně absolvovalo Audit I. NASKL a akreditaci podle SAK.
Dne 29. dubna 2013 byl Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře (NASKL), jakožto externím posuzovatelem kvality, proveden Audit II na oddělení klinických laboratoří v Nemocnici Blansko. Jeho získání bylo jednou z hlavních priorit Nemocnice Blansko v roce 2013 a současně požadavkem zdravotních pojišťoven pro úhradu jednotlivých laboratorních výkonů. Absolvování Auditu II v porovnání s Auditem I s sebou nese vyšší nároky na zpracování řízené dokumentace, procesů a postupů a neustálé zlepšování managementu kvality v laboratoři. Posouzena byla shoda s požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189. Oddělení klinických laboratoří bylo externí auditorkou hodnoceno jako jedno ze špičkových pracovišť prokazující vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb, které jsou základem péče o pacienta. Certifikát je udělen na 2 roky, poté proběhne dozorový audit.

Oddělení klinických laboratoří nemocnice Blansko zajišťuje následující služby:
- provedení základních biochemických, hematologických, sérologických vyšetření, vyšetření krevních skupin (KS), vybraná vyšetření imunochemická, vyšetření hormonů a léků
- odběry kapilární krve u pacientů diabetologických poraden, výjimečně u dětí do 2let (KO)
- odběry venosní krve při provedení o-GTT
- svoz biologického materiálu k provedení laboratorních vyšetření z pracovišť mimo areál nemocnice, expedici odběrového materiálu a výsledků na tato pracoviště.
- shromáždění biologického materiálu, který je odvážen ke zpracování do jiných laboratorních pracovišť
2008 - 2019 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz