select language english deutsch
Nemocnice Ostatní oddělení Nefrologické oddělení

Nefrologické oddělení

MUDr. Jindřiška Brabcová
Primář: MUDr. Jindřiška Brabcová
Telefon: 516 838 290 (295)
E-mail: brabcova@nemobk.cz

Staniční sestra: Ježková Alena
Telefon: 516 838 293 (295)
E-mail: dialss@nemobk.cz


Nefrologické oddělení Nemocnice Blansko

je umístěno v přízemí budovy nemocnice. Tvoří jej nefrologická ambulance a hemodialyzační středisko, které svým umístěním a odbornou provázaností tvoří funkční celek.

Středisko bylo v roce 2002 rekonstruováno. 
Od 22.11. 2006 splnilo středisko podmínku certifikace dle normy ČSN EN ISO 9001:2000 a Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo středisku akreditaci / dle ustanovení § 17 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb. a dle § 67 zákona č. 500/2004 Sb. / pro obor nefrologie v plném rozsahu.

Nefrologické oddělení poskytuje komplexní péči o pacienty s nemocemi ledvin pro spádovou oblast Blansko, a to od roku 1988. Péče je na oddělení zajišťována ambulantně a v případech, kdy není ambulantně možná, je zajišťována na lůžkových interních odděleních standardní a intenzivní péče.
2008 - 2019 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz