select language english deutsch
Nemocnice Ostatní oddělení Oddělení radiologie

Oddělení radiologie

MUDr. Kalas Ladislav
Primář: MUDr. Kalas Ladislav
Telefon: 516 838 180
E-mail: kalas@nemobk.cz

Vedoucí laborant: Bc. Kucharová Eva
Telefon: 516 838 183
E-mail: ct@nemobk.cz


Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Blansko

Provoz na oddělení je nepřetržitý.

Pracovní doba v pracovních dnech je od 7 do 15.3o hodin.

Pohotovostní služba ve všední dny od 15.30 h do 7.00 hodin, o víkendech a svátcích po celý den.


V březnu 2016 byl na našem oddělení proveden Externí klinický audit dle zákona č. 373/2011 Sb. Byly splněny požadavky pro vydání potvrzení o EKA podle § 82 odst. 3 uvedeného zákona s platností na 5 let.
Základním cílem externího klinického auditu je ověřování a hodnocení dodržování místních radiologických standardů při poskytování zdravotních služeb a jejich soulad s Národními radiologickými standardy. Doplňuje jiné typy hodnocení kvality jako například akreditace nebo inspekce regulačních orgánů (SÚJB, SÚRO, SUKL apod.).
 

Oddělení je akreditováno dle norem ISO 9001 a SAK.
  

Objednání na vyšetření:
Rentgenové vyšetření skiagrafické  bez objednání denně od 7.00 do 15.00 hodin.
Vyšetření ultrazvukem a CT - nutno se předem objednat na čísle 516 838 185.
Mamografické a UZ vyšetření prsu – objednání a informace - bezplatná linka 800 149 485.
 
Náš tým:
Tvoří jej lékaři se specializovanou způsobilostí, registrovaní radiologičtí asistenti se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí, zdravotní sestry a administrativní pracovnice.

Umístění:
ODDĚLENÍ RADIODIAGNOSTIKY je umístěno ve spojovacím krčku mezi budovou polikliniky a lůžkovými odděleními Nemocnice Blansko. Je tedy snadno přístupné jak ambulantním, tak hospitalizovaným  pacientům.
Pro vyšetření vystavuje ošetřující lékař pacientovi žádanku o vyšetření, kterou si pacient musí přinést s sebou k vyšetření. Bez žádanky nemůžeme pacienta vyšetřit. Diagnóza uvedená na žádance musí být v souladu s předmětem vyšetření (u konziliárních vyšetření nechť žádanku vyplňuje indikující lékař). Na žádance musí být uvedena aktuální výška a hmotnost pacienta.
Žádanky u akutních vyšetření se v horním okraji označuje červeným nápisem STATIM. Žádanka je jediným závazným právním dokladem o lékařském ozáření a také podkladem pro účtování zdravotním pojišťovnám. Údaje uvedené na žádance jsou jedinou informací o pacientovi pro provádějícího radiologického asistenta a také pro popisujícího lékaře.
K vyšetření pacient přichází s platným průkazem pojištěnce, pokud je pojištěn u zdravotní pojišťovny v České republice. Samoplátci platí vyšetření v hotovosti v pokladně nemocnice po vystavení účtu na RDG oddělení. U ostatních pacientů se úhrady řídí platnými zákony (nepojištění pacienti, cizinci, občané z členských zemí EU). K vyšetření musí mít pacient také průkaz totožnosti – občanský průkaz, popř. řidičský průkaz či cestovní pas k identifikaci.
 
U žen ve fertilním věku je rtg vyšetřování spojeno s možným poškozením plodu, zvl. v prvním trimestru gravidity a zvl. pokud je vyšetřována oblast břicha a pánve (rtg bederní páteře, pánve, kyčlí, CT bederních plotének, CT malé pánve). Tato vyšetření lze v těhotenství provádět pouze z vitální indikace – tedy v případě ohrožení pacientky na životě.
Diabetici na inzulínu se objednávají k CT vyšetření s kontrastní látkou v režimu „dopoledního nákupu“. Tedy ráno má běžný režim – snídaně s inzulínem, pak již nejí, pouze pije, objednán je na 10-11 h,  v té době se vyšetří a pak odchází. Následuje režim oběda s inzulínem a další běžný režim. Tuto skutečnost nutno při objednávání uvést.
 
Pacient na vyšetření přichází řádně poučen ošetřujícím lékařem či erudovaným zdravotnickým personálem o charakteru vyšetření.
 
Dostupnost zobrazovacích vyšetření je nepřetržitá. Časová dostupnost výsledků z vyšetření se řídí typem daného vyšetření. Výsledky akutních vyšetření jsou dostupné do 1 hodiny od zhotovení snímku, výsledky plánovaných vyšetření do 24 h od provedení vyšetření, resp. do následujícího pracovního dne.
 
Zasílání obrazové dokumentace:
Provoz je plně digitalizovaný – představuje nejmodernější způsoby získávání, zpracování, distribuci i archivování obrazů z našich vyšetření. Archivované snímky v digitální podobě jsou lékařům k dispozici na terminálech v celé nemocnici. Na vyžádání lékaře zasíláme obrazovou dokumentaci také na privátní pracoviště v Blansku i na vzdálená  pracoviště v Brně a v Boskovicích. Kopie dokumentace na CD nosiči je na žádost indikujícího lékaře zdarma, na vyžádání pacienta zpoplatněna 90,- Kč.
 
2008 - 2019 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz