select language english deutsch
Nemocnice Odkazy

Odkazy

Město Blansko - www.blansko.cz
Liga lidských práv - www.llp.cz
Ministerstvo zdravotnictví České republiky - www.mzcr.cz
KNIHA BEZPEČÍ pro PACIENTY - zde
KNIHA BEZPEČÍ pro ODBORNÍKY - zde
Rádce pacienta - zde

Všeobecná zdravotní pojišťovna - www.vzp.cz
Vojenská zdravotní pojišťovna - www.vozp.cz
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra - www.zpmvcr.cz
Česká národní zdravotní pojišťovna - www.cnzp.cz
Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance - www.zpma.cz
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - www.ozp.cz
ZP Média -  www.mediazp.cz
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
(sloučení Hutnické zaměstnanecké pojišťovny a České národní zdravotní pojišťovny) - www.cpzp.cz

Revírní bratrská pokladna - zdravotní pojišťovna - www.rbp-zp.cz
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje - www.zzsjmk.cz
Česká lékařská komora - www.lkcr.cz
OS ČLK Blansko - www.clkblansko.cz
Sdružená akreditační komise - www.sakcr.cz
Národní centrum pro ošetřovatelství a vzdělávání v nelékařských zdravotních oborech - www.nconzo.cz
Oficiální odborné stránky pro onkologickou problematiku - www.linkos.cz
Oficiální odborné stránky pro problematiku onemocnění prsu - www.mamo.cz

Neurologická problematika:
Oficiální stránky cerebrovaskulární sekce Neurologické společnosti - www.cmp.cz
Klub ICTUS- naděje pro lidi s cévní mozkovou příhodou a nejen pro ně - www.ictus.cz 
Česká liga proti epilepsii- pro odbornou veřejnost - www.clpe.cz 
Občasné sdružení EPISTOP - chce zlepšit život lidí s epilepsií - www.epistop.cz
Pro podporu lidí s roztroušenou sklerozou - www.roska.eu
Internetový klub parkinsoniků - www.parkinson-cz.net
Podpora pacientů se syndromem demence a jejich rodiny - www.alzheimer.cz
Stránky pro pacienty s myastenií gravis - www.myastheniagravis.cz
Stránky odborné sekce pro bolesti hlavy - www.bolestihlavy.cz
Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodiny - www.cerebrum2007.cz
Sdružení pro boj s nádory mozku - www.nevzdavamese.cz
Průvodce nemocí zvanou alkoholismus - www.alkoholik.cz
2008 - 2019 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz