select language english deutsch
Nemocnice Pro pacienty a veřejnost Parkování v areálu

Parkování v areálu

Placená parkovací místa

Placená parkovací místa v areálu nemocnice

Parkovací poplatek: do 15 min. zdarma, jinak každá započatá hodina 10,- Kč.
Zbývající místa jsou vyhrazena pro ZZS, nájemce a zaměstnance.

Při vjezdu do areálu si odeberte u závory parkovací lístek. V případě, že nenajdete volné místo, můžete opustit areál nemocnice bez poplatku. Po uplynutí 15 min. Vám bude účtováno do konce 1. hodiny 10 Kč a následně pak za každou započatou hodinu 10 Kč. Před výjezdem z areálu se řiďte pokyny na pokladním automatu. Na placeném parkovišti musí mít každé auto viditelně umístěn parkovací lístek, jinak bude pokutováno nebo odtaženo městskou policií.

Na parkovišti za objektem lůžek musí mít každé auto viditelně umístěno zvláštní povolení se zeleným pruhem, které bylo vystaveno na toto vozidlo nebo které návštěvník obdržel na vrátnici Nemocnice Blansko.

Osoby tělesně postižené mají parkování v areálu nemocnice na vyhrazených místech v den ošetření zdarma, a to po předložení dokladu ZTP, ZTP/P na vrátnici nemocnice.
2008 - 2019 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz