select language english deutsch
Nemocnice Pro pacienty a veřejnost Regulační poplatky

Regulační poplatky


Nemocnice Blansko  vybírá v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, regulační poplatky ve výši 90,- Kč za pohotovostní službu (lékařská služba první pomoci, ústavní pohotovostní služba).

Pacienti mají zákonnou povinnost tyto poplatky zaplatit, pokud se jedná o zdravotní péči plně nebo částečně hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Pacienti Nemocnice Blansko mohou využít k  úhradě poplatků následujících možností:
úhrada poplatku přímo v ambulancích Nemocnice Blansko;

přímá úhrada nebo úhrada platební kartou v pokladně Nemocnice Blansko v pracovních dnech od 7:00 - 14:00 hodin,

úhrada převodem na účet Nemocnice Blansko, případně prostřednictvím poštovní poukázky,

Povinnost se vztahuje i na děti do dovršení 18 let věku.

 

V Blansku dne 1.1.2015

Ředitelka Nemocnice Blansko        
2008 - 2019 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz