select language english deutsch
Nemocnice Kontakty Telefonní seznam

Telefonní seznam

Kompletní telefonní seznam ke stažení:

Telefonní ústředna - spojovatelka: +420 516 838 111

Telefonní seznam - Administrativa

ředitelka MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA 516 838 100
sekretariát ředitelky Lenka Kalová 516 838 101
FAX 516 417 649
ekonomická náměstkyně Ing. Ivana Kurzová, MBA 516 838 110
náměstek pro LPP MUDr. Vladimír Navrátil 516 838 146
náměstkyně pro nelékařskou péči Mgr. Jana Klesková 516 838 103
manažerka kvality Martina Vágnerová 516 838 105
právní oddělení Mgr. Marcela Němcová, JUDr. Helena Pilařová 516 838 108
... - referent Eva Karásková 516 838 109
... - referent veřejných zakázek Ing. Antonín Straka 516 838 143
pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Marcela Němcová - poverenec@nemobk.cz 516 838 108
spisovna 516 838 152
tisková mluvčí Bc. Kateřina Ostrá 516 838 107
odd. IT - vedoucí / správce NIS RNDr. Marek Kala 516 838 137
... - správce IT Pavel Formánek 516 838 136
... - správce IT Roman Pernica 516 838 138
účetní Jarmila Peslarová 516 838 114
Lýdie Odehnalová 516 838 119
Jitka Černá 516 838 113
Hana Nečasová 516 838 131
pokladna Pavla Šíblová 516 838 159
podatelna Jolana Bolčáková 516 838 156
personální a mzdové odd. - vedoucí Bc. Eva Machačová 516 838 116
... - referent Marcela Růžičková, Lucie Staňková 516 838 115
... - referent Soňa Šimperská 516 838 132
odd. zdravotních pojišťoven - vedoucí Ing. Andrea Jelínková 516 838 117
... - referent Eva Jeřábková 516 838 118
obchodní oddělení Simona Pařízková 516 838 144
... - sklad 516 838 145
provozně technický náměstek Bc. Miroslav Kakáč 516 838 120
... - administrativní pracovnice Gabriela Štrajtová 516 838 121
technické odd. a metrologie - vedoucí Ing. Josef Korčák 516 838 124
... - referent Bohuslav Alexandr 516 838 123
... - technický pracovník Ing. Karel Horák 516 838 129
údržba a energetika - skupinář Milan Doskočil 516 838 125
... - dílna 516 838 126
... - dílna - elektro Karel Musil 516 838 127
... - kotelna Roman Dočekal st. a ml. 516 838 130
... - sklad 516 838 128
informační centrum - vedoucí Oto Zelený 516 838 149
... - spojovatelka 516 838 111
... - INFO (vestibul polikliniky) 516 838 148
odd. stravovacích služeb - vedoucí Zdeňka Smíšková 516 838 140
... - nutriční terapeutky 516 838 141
... - účetní, sklad Radka Petrušová; Simona Vitvarová 516 838 142
sanitáři 516 838 151
ústavní hygienik Bc. Lucie Machalová, DiS. 516 838 104
zdravotně sociální pracovník Bc. Zuzana Jakubcová, DiS. 725 724 963
Národní onkologický registr (po,út 6-12h) Andrea Dvořáčková 516 838 106
lékařská knihovna (po,út 7-14h) Mgr. Pavel Přikryl 516 838 424


2008 - 2019 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz