select language english deutsch
Nemocnice Kontakty Telefonní seznam

Telefonní seznam

Kompletní telefonní seznam ke stažení:

Telefonní ústředna - spojovatelka: +420 516 838 111

Telefonní seznam - Administrativa

ředitelka MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA 516 838 100
sekretariát ředitelky Lenka Kalová 516 838 101
FAX 516 417 649
ekonomická náměstkyně Ing. Ivana Kurzová, MBA 516 838 110
náměstek pro LPP MUDr. Vladimír Navrátil 516 838 146
náměstkyně pro nelékařskou péči Mgr. Jana Klesková 516 838 103
manažerka kvality Martina Vágnerová 516 838 105
právní oddělení Mgr. Marcela Němcová, JUDr. Helena Pilařová 516 838 108
... - referent Eva Karásková, Nataša Pernicová 516 838 109
... - referent veřejných zakázek Ing. Antonín Straka 516 838 143
pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Marcela Němcová - poverenec@nemobk.cz 516 838 108
spisovna Mgr. Pavel Přikryl, Klimešová Jindřiška 516 838 152
tisková mluvčí Bc. Kateřina Ostrá 516 838 107
hygienička Bc. Lucie Machalová, DiS. 516 838 104
odd. IT - vedoucí / správce NIS RNDr. Marek Kala 516 838 137
... - správce IT Pavel Formánek 516 838 136
... - správce IT Roman Pernica 516 838 138
účetní Jarmila Peslarová 516 838 114
Bc. Michal Šmerda 516 838 131
Lýdie Odehnalová 516 838 119
Jitka Černá 516 838 113
pokladní Pavla Šíblová 516 838 159
podatelna Jolana Bolčáková 516 838 156
personální a mzdové odd. - vedoucí Bc. Eva Machačová 516 838 116
Marcela Růžičková, Lucie Staňková 516 838 115
Soňa Šimperská 516 838 132
odd. zdravotních pojišťoven - vedoucí Ing. Andrea Jelínková 516 838 117
... - referent Eva Jeřábková 516 838 118
obchodní oddělení Simona Pařízková, Martin Kolmačka, DiS. 516 838 144
... - sklad 516 838 145
provozně technický náměstek 516 838 120
... - účetní Gabriela Štrajtová 516 838 121
technické odd. a metrologie - vedoucí Ing. Josef Korčák 516 838 124
... - referent Bohuslav Alexandr 516 838 123
... - referent Tomáš Klusák 516 838 129
údržba a energetika - skupinář Milan Lukáč 516 838 125
... - dílna 516 838 126
... - dílna, elektrikáři 516 838 127
... - sklad 516 838 128
... - kotelna Roman Dočekal st. a ml. 516 838 130
odd. stravovacích služeb - vedoucí Zdeňka Smíšková 516 838 140
... - nutriční terapeutky 516 838 141
... - účetní, sklad Radka Petrušová; Simona Vitvarová 516 838 142
občerstvení - vedoucí 516 838 481
sanitáři 516 838 151
lékařská knihovna (po,út 7-14h) Mgr. Pavel Přikryl 516 838 424
Národní onkologický registr (po,út 6-12h) Andrea Dvořáčková 516 838 106
klinický farmaceut Mgr. Jaroslav Duda 516 838 166


2008 - 2018 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz