select language english deutsch
Nemocnice Ostatní oddělení Ústavní hygienik

Ústavní hygienik

Bc. Lucie Machalová
Ústavní hygienik: Bc. Lucie Machalová
Telefon: 516 838 104
E-mail: hygienik@nemobk.cz


Základní informace


Úkolem hygienika je soustavné uplatňování hygienických a protiepidemických zásad a opatření ve specifických podmínkách naší nemocnice s cílem snižovat riziko šíření infekčních onemocnění a podílet se na vytváření zdravých pracovních podmínek zaměstnanců nemocnice.


Činnost nemocničního hygienika lze rozčlenit do tří základních skupin:
A. Běžný hygienicko-epidemiologický dozor
B. Nozokomiální nákazy
C. Operativní spolupráce se staničními  sestrami 


A. Běžný hygienicko-epidemiologický dozor


1. Kontrola dodržování režimů na standardních pracovištích
- úklid a dezinfekce
- odstraňování odpadů (třídění odpadu na biologický a komunální)
- manipulace s biologickým materiálem (používání ochranných pracovních prostředků)
- hygienický režim personálu (převlékání, dodržování hygienických a epidemiologických zásad, hygienické mytí a dezinfekce rukou)
- péče o pacienty (kontrola na pokojích nemocných, na ambulancích při převazech, parenterálních výkonech, kontrola režimových opatření, čistota atd.)
- stravování pacientů (transport stravy, čistota nádobí atd.)
- režim prádla (skladovací prostory špinavého prádla, transport, dodávání a ukládání čistého prádla, značení atd.)
- pravidla pro návštěvy
- dekontaminace, dezinfekce, sterilizace


2. Kontrola dodržování zvláštních režimů na specializovaných a epidemiologicky rizikových
    pracovištích

- sterilizační centrum
- dialyzační oddělení
- JIP
- operační sál
     Kontrola vychází ze zásad zvláštních režimů každého specializovaného oddělení (dezinfekce, aseptických výkonů, bariérové ošetřovatelské péče, hygienického a chirurgického mytí rukou a  atd.).


3. Kontrola sterility instrumentária a zdravotnického materiálu
- bakteriologické stěry podle standardní metodiky


4. Kontrola povrchové dezinfekce
- bakteriologické stěry
- hodnocení, navržená opatření a doporučení


5. Kontrola chirurgického mytí rukou
- namátkové kontroly otiskovou nebo  stěrovou metodou


6. Kontrola sterilizační techniky


7. Dezinfekce a deratizace

 
2008 - 2019 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz