select language english deutsch
Nemocnice Volná místa

Volná místa

28.02.2018Klinický logoped

Nemocnice Blansko přijme klinického logopeda nebo logopeda ve zdravotnictví na úvazek 0,5 (práce v rámci lůžkových oddělení nemocnice).

Požadovány zkušenosti s dospělými klienty a pacienty.

Nástup možný ihned.

Kontakt: Bc. Eva Machačová (vedoucí personálního a mzdového oddělení),
tel. 516 838 116, machacova@nemobk.cz

02.06.2016Lékaři specialisté

Nemocnice Blansko přijme:

- lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody

Nástup ihned.

V případě zájmu kontaktujte personální oddělení Bc. Machačovou na tel. 516 838 116 nebo na e-mailu: machacova@nemobk.cz

18.01.2017Klinický psycholog

Nemocnice Blansko přijme klinického psychologa na úvazek 1,0. Bližší informace podá Bc. Eva Machačová, tel.: 516 838 116, e-mail: machacova@nemobk.cz.

05.06.2017Pomocnou kuchařku / kuchaře

Není podmínkou vyučení v oboru, výhodou je praxe ve stravovacích službách.
Nástup ihned, bližší informace u vedoucí stravovacích služeb tel. 516 838 140 nebo prostřednictvím e-mailu: smiskova@nemobk.cz.
11.05.2018Ekonom - účetní

Požadováno:
- min. SŠ ekonomického směru
- znalost zákona o účetnictví, znalost podvojného účetnictví, znalost účtování majetku
- znalost uživatelských programů MS Office, SW s ekonomickým zaměřením, znalost účetního systému VEMA výhodou
- organizační , komunikační a analytické schopnosti, morální a občanská bezúhonnost
- praxe v oblasti zpracování účetnictví příspěvkové organizace vítána

K přihlášce do výběrového řízení je nutné připojit stručný profesní životopis .

Bližší informace sdělí personální oddělení ? Eva Machačová, tel.: 516 838 116, e-mail: machacova@nemobk.cz

Přihlášky zasílejte na adresu:
Nemocnice Blansko
personální a mzdové oddělení
Sadová 1586/33
678 31 Blansko

11.05.2018Lékař - interní oddělení

Nemocnice Blansko přijme lékaře na interní oddělení.
Vhodné i pro absolventy, atestace v oboru vítána.

Nástup možný ihned. Bližší informace sdělí personální oddělení ? Eva Machačová, tel.: 516 838 116, e-mail: machacova@nemobk.cz

22.05.2018Provozně technický náměstek/náměstkyně

Provozně technický náměstek/náměstkyně

Místo výkonu práce: Nemocnice Blansko
Plat: určen v souladu se z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Vznik pracovního poměru: jmenováním do vedoucí funkce
Nástup: dle dohody

Požadujeme:
- vysokoškolské vzdělání minimálně s ukončeným bakalářským studiem v technickém oboru nebo v oboru veřejná správa
- praxe minimálně 5 roků ve stejné nebo obdobné pozici
- zkušenosti s řízením většího kolektivu pracovníků
- orientace v oblasti legislativních norem pro oblast hospodaření příspěvkových organizací
- znalost problematiky investičních činností vč. agendy povolovacích řízení, územního a stavebního řízení
- znalost problematiky týkající se oblasti zadávání veřejných zakázek
- znalost problematiky správy, údržby a oprav budov
- orientace v oblasti energií a odpadového hospodářství
- osvědčení o získání odborné způsobilosti v prevenci rizik v oblasti BOZP - výhodou
- výhodou zkušenosti v oblasti zdravotnictví
- občanská a morální bezúhonnost
- vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu
- strukturovaný profesní životopis
- výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. doklad o jeho vyžádání)
- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení
Kandidáta na vypsanou pozici bude vybírat výběrová komise v dvoukolovém řízení. V prvním kole budou kandidáti posuzováni podle přihlášky. Pokud bude kandidát doporučen do dalšího kola, bude mu tato skutečnost oznámena a kandidát bude pozván k ústnímu pohovoru.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Podklady pro výběrové řízení budou vráceny pouze na vyžádání. Nevyžádané podklady budou skartovány.
Přihlášku s požadovanými doklady doručte v obálce označené názvem výběrového řízení nejpozději do 8. 6. 2018 do 13 hodin na adresu: Nemocnice Blansko, personální oddělení, Sadová 1596/33, 678 31 Blansko.2008 - 2018 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz