select language english deutsch
Nemocnice Kvalita péče Vzdělávání - ošetřovatelská péče

Vzdělávání - ošetřovatelská péče

Úsek nelékařské péče zajišťuje následující druhy vzdělávacích aktivit:

Kvalifikační vzdělávání:

1. Školní pracoviště pro Obchodní akademii a střední zdravotnickou školu v oboru praktická sestra- celoroční praxe dle rozvrhu, souvislá měsíční praxe (rámcová smlouva pro období školního roku).

2. Zajištění odborných praxí a stáží pro studenty VOŠ, VŠ v oborech všeobecná sestra, fyzioterapeut, nutriční terapeut, zdravotní laborant, radiologický asistent, farmaceutický asistent. Praxe/stáž je realizována pouze na základě písemné dohody mezi Nemocnicí Blansko a vzdělávací institucí, nebo na základě smlouvy mezi Nemocnicí Blansko a studentem. Nezbytnou  součástí dohody je splnění podmínky proočkování studenta proti VHB (v provozech, které toto vyžadují) a tetanu, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, dodržování povinné mlčenlivosti.
Organizace umožňuje uzavření dohody s vzdělávací institucí i za podmínek, kdy je dohoda zaslána vzdělávací institucí a obsahuje i jiné podmínky, než jsou uvedeny v dohodě vydané Nemocnicí Blansko (např. zajištění praxe pro celou skupinu studentů, zajištění praxe na období školního roku, atd.).

Každý stážující je povinen podrobit se vstupní a výstupní lékařské prohlídce u lékaře pracovně lékařských služeb nemocnice a za vstupní prohlídku uhradit poplatek (viz. ceník přímých úhrad).
2008 - 2019 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz