select language english deutsch
Nemocnice Kvalita péče Vzdělávání - ošetřovatelská péče

Vzdělávání - ošetřovatelská péče

Úsek ošetřovatelské péče zajišťuje následující druhy vzdělávacích aktivit:

Kvalifikační vzdělávání:

1. Školní pracoviště pro Obchodní akademii a střední zdravotnickou školu v oboru zdravotnický asistent- celoroční praxe dle rozvrhu, souvislá měsíční praxe (rámcová smlouva pro období školního roku).

2. Zajištění odborných praxí a stáží pro studenty VOŠ, VŠ v oborech všeobecná sestra, fyzioterapeut, nutriční terapeut, zdravotní laborant, radiologický asistent, farmaceutický asistent. Praxe/stáž je realizována pouze na základě písemné dohody mezi Nemocnicí Blansko a vzdělávací institucí, nebo na základě smlouvy mezi Nemocnicí Blansko a studentem.
Formulář dohody (viz. příloha). Nezbytnou  součástí dohody je splnění podmínky proočkování studenta proti VHB (v provozech, které toto vyžadují), pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, dodržování povinné mlčenlivosti.
Organizace umožňuje uzavření dohody s vzdělávací institucí i za podmínek, kdy je dohoda zaslána vzdělávací institucí a obsahuje i jiné podmínky, než jsou uvedeny v dohodě vydané Nemocnicí Blansko (např. zajištění praxe pro celou skupinu studentů, zajištění praxe na období školního roku, atd.).

Každý stážující je povinnen podrobit se vstupní a výstupní lékařské prohlídce u závodního lékaře a uhradit za ni poplatek (viz. ceník přímých úhrad).
2008 - 2017 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz